Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste 10 §

Rekisterin ylläpitäjä
Oy Sebwil Ab, Y-tunnus 2315217-0
Kay Hartwallintie 2, 01150 SÖDERKULLA
+358 45 327 5037 // +358 45 899 7107

Rekisterin nimi
Sebwil:in asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterimme koostuu kotisivun-, oheisohjelmien-, saunayogan sekä kaupasta erilaisten tuotteiden ostamisen kautta saaduista henkilötiedoista.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Sebwilin ja meidän asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja yhteydenpito. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain rekisteröidyn suostumuksen perusteella. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Sebwilille.

Rekisterin sisältö
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:
o   Etunimi ja Sukunimi
o   Yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
o   Mahd. muut asiakassuhteen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
o   Asiakassuhteen liittyvät kiellot, esim suoramarkkinointikielto

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaan tilauksen/kaupassa käynnin yhteydessä (puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai paikan päällä).

Tietojen luovutus
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle markkinointi- myynti- tai mielipidetutkimustarkoituksiin. Sebwil voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteritietojen tarkistaminen
Sebwil ei tarkista asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Asiakas voi muuttaa, täydentää ja poistaa asiakastietojaan ilmoittamalla siitä Sebwil:ille.

Rekisterin suojauksen periatteet
Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, niin ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteriin. Rekisterin käyttöoikeutetut tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka myönnetään Sebwilin henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan rekisterin käyttö liittyy.

Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla: mail@sebwil.fi